Arthonia calcarea (Turner ex Sm.) Ertz & Diederich

artonie vápencová

Lišejník patří v rámci rodu Arthonia společně s A. atra k druhům morfologicky velmi podobným rodu Opegrapha, kam byl také donedávna řazen a až molekulární data odhalila, že náleží do rodu Arthonia (Ertz et al. 2009). Roste na vlhkých zastíněných vápencových či vápníkem obohacených skalách, ale také na antropogenních substrátech (malta, cihly, střešní tašky). Je součástí taxonomicky obtížné skupiny, která vyžaduje důkladnou revizi. Rozšíření v ČR je málo známé, existuje jen několik historických a recentních nálezů od Prahy, z Moravského a Javoříčského krasu a Pošumaví. Těžištěm evropské rozšíření druhu je Mediterán.

Literatura: Ertz D., Miadlikowska J., Lutzoni F., Dessein S., Raspé O., Vigneron N., Hofstetter V. & Diederich P. (2009): Towards a new classification of the Arthoniales (Ascomycota) based on a three-gene phylogeny focussing on the genus Opegrapha. – Mycological Research 113: 141–152.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Arthoniomycetes Arthoniales Arthoniaceae Arthonia

nejčastější synonyma:Opegrapha calcarea

Červený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 6, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024