Arthonia biatoricola Ihlen & Owe-Larss.

artonie

Tento lichenikolní zástupce rodu Arthonia patří do okruhu A. muscigena, v současnosti oddělovaném do rodu Bryostigma. Tvoří drobná černá apotecia do 0,4 mm v průměru, dvoubuněčné spory a nápadně pigmentované hypothecium i epithecium. Byl popsán jako druh specificky vázaný na epifytický sorediozní lišejník Biatora efflorescens. Nicméně spektrum jeho hostitelů je širší a výskyt je známý i na jiných zástupcích rodu (např. B. chrysantha). Přestože jeho hlavní hostitel je poměrně široce rozšířen, A. biatoricola je vzácná, i když na místech svého výskytu se objevuje obvykle masově. Byla popsána relativně nedávno ze Skandinávie a Aljašky (Ihlen et al. 2004) a od té doby je roztroušeně nalézána i na dalších místech. Od nás existují jen nepublikované údaje z horských lesů Šumavy, většinou z buků a klenů.

Literatura: Ihlen P. G., Owe-Larsson B. & Tønsberg T. (2004): Arthonia biatoricola sp. nov. from northwestern Europe and northern Pacific North America. – Symbolae Botanicae Upsalienses 34: 107–111.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Arthoniomycetes Arthoniales Arthoniaceae ArthoniaČervený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 7, z toho ověřených 7. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024