Arthonia atra (Pers.) A. Schneid.

artonie tmavá

Vzhledem tento druh odpovídá rodu Opegrapha, kam byl také donedávna řazen. Až molekulární data potvrdila, že náleží mezi artonie, s nimiž má společný také typ vřecka (Ertz et al. 2009). Vyznačuje se bělavou stélkou, protáhlými větvenými apotecii a čtyřbuněčnými sporami. Jedná se v Evropě o široce rozšířený druh, především na hladké borce listnatých stromů, např. buků, habrů a jasanů. Na našem území se vyskytuje roztroušeně v nižších polohách, převážně v zachovalých suťových, lužních a dubohabrových lesích.

Literatura: Ertz D., Miadlikowska J., Lutzoni F., Dessein S., Raspé O., Vigneron N., Hofstetter V. & Diederich P. (2009): Towards a new classification of the Arthoniales (Ascomycota) based on a three-gene phylogeny focussing on the genus Opegrapha. – Mycological Research 113: 141–152.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Arthoniomycetes Arthoniales Arthoniaceae Arthonia

nejčastější synonyma:Opegrapha atra

Červený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 103, z toho ověřených 35. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024