Arthonia arthonioides (Ach.) A.L. Sm.

artonie

Suboceánický lišejník vyžadující konstantní vlhkostní podmínky, které panují např. v zařízlých zastíněných údolích a roklích. Může růst jako saxikolní druh na kolmých až převislých zastíněných kyselých skalách, často pískovcích, výjimečný není ale ani epifytický výskyt, a to nejčastěji na smrku. V ČR se jeho rozšíření soustřeďuje především do oblasti severočeských pískovců, kde může být lokálně i častým druhem. Roztroušeně se vyskytuje také na Šumavě, kde byl zaznamenán v karech ledovcových jezer či ve vlhkých údolích, např. na balvanitých sutích v Povydří. Kromě dvou zmíněných oblastí existují pouze ojedinělé nálezy odjinud.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Arthoniomycetes Arthoniales Arthoniaceae ArthoniaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 70, z toho ověřených 16. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024