Arthonia fuliginosa (Turner & Borrer) Flotow

artonie sazová

Vzácný druh artonie charakteristický alespoň na okrajích ojíněnými, plochými, tmavými, hranatými až laločnatými apotecii a bělavou stélkou bez pyknid. V Evropě je rozšířen převážně v horách, v oblastech s oceánickým, mírným a vlhkým klimatem. Roste především na kyselé borce jehličnanů, hlavně jedle, ale i smrku ve starých přirozených lesích. Z našeho území pocházejí pouze staré údaje ze Žďárských vrchů, Třebíčska a Českosaského Švýcarska, které vyžadují revizi herbářových dokladů.

Literatura: Anders J. (1922): Die Flechten Nordböhmens. III. Nachtrag. – Hedwigia 63: 269–322. Kovář F. (1903): Příspěvek ku květeně lišejníků a jevnosnubných rostlin v krajině žďárské. – Věstník Klubu přírodovědného v Prostějově 1903: 1–8. Picbauer R. (1911): Dodatky ku květeně moravské. Doplněk příspěvku ku poznání květeny okolí Třebíče a některých míst okresu Velko-meziříčského a Náměstského. – Věstník Klubu přírodovědného v Prostějově 14: 75–84.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Arthoniomycetes Arthoniales Arthoniaceae ArthoniaČervený seznam (Liška & Palice 2010):RE – vyhynulý
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024