Arthonia fusca (A. Massal.) Hepp

artonie kamenomilná

Pionýrský saxikolní druh rostoucí na vápencích i jiných bázemi obohacených horninách, nejčastěji na kamíncích na zemi. Nevyhýbá se ani antropogenním substrátům, jako jsou např. malta a střešní tašky. Jedná se o holarktický druh, v Evropě široce rozšířený. V ČR je jeho výskyt řídce roztroušený od nížin do vyšších poloh a bude pravděpodobně částečně přehlížen. Podobné saxikolní formy druhu Bryostigma lapidicola (syn. B. muscigenum) se liší menšími sporami, štíhlejšími parafýzami a strukturou epithecia. Donedávna byla A. fusca známá jako A. lapidicola, ale recentně bylo zjištěno, že typový exemplář A. lapidicola odpovídá druhu Bryostigma muscigenum. Bylo tedy nutné zvolit jiné, novější jméno. Někteří autoři zpochybňují, že je druh lichenizovaný.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Arthoniomycetes Arthoniales Arthoniaceae Arthonia

nejčastější synonyma:Arthonia lapidicola

Červený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 15, z toho ověřených 13. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024