Arthonia fusca (A. Massal.) Hepp

artonie kamenomilná

taxonomické zařazení:

Ascomycota Arthoniomycetes Arthoniales Arthoniaceae Arthonia

nejčastější synonyma:Arthonia lapidicola
ohrožení:NT – blízký ohrožení

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 14, z toho ověřených 12. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2022