Arthonia galactites (DC.) Dufour

artonie mléčná

Teplomilný, fakultativně lichenizovaný druh, charakteristický černými okrouhlými apotecii na bílé stélce, fialovou reakcí epihymenia s KOH a dvoubuněčnými sporami. V jižní Evropě roste převážně na hladké borce jasanu zimnáře, topolů a řečíků. Ve střední Evropě pak nejčastěji na topolech, např. v lužních lesích, a na volně stojících stromech, ale silně ustoupil. Z našeho území pochází pouze několik historických údajů (Žďárské vrchy, Hradec Králové), které však vyžadují revizi herbářových dokladů. Druh je v současnosti v ČR považován za vyhynulý a ve střední Evropě je velmi vzácný.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Arthoniomycetes Arthoniales Arthoniaceae ArthoniaČervený seznam (Liška & Palice 2010):RE – vyhynulý
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024