Arthonia granitophila Th. Fr.

artonie žulomilná

Vzácný druh, který byl donedávna řazen do rodu Melaspilea, ale molekulární data potvrdila, že náleží do rodu Arthonia (Frisch et al. 2014). Charakteristický je plochými, okrouhlými až oválnými apotecii s karbonizovaným excipulem a dvoubuněčnými sporami.

Roste převážně v horách na stinných, často převislých silikátových skalách. Celkový areál zasahuje od severozápadní Evropy do středoevropských hor. Na našem území byl poprvé nalezen až v roce 1995 na Šumavě (Palice 1999) a od té doby byl objeven jen na několika dalších lokalitách v Českém a Blanském lese, Pošumaví a mimo hory také ve středním Povltaví (NPR Drbákov-Albertovy skály).

Literatura: Frisch A., Thor G., Ertz D. & Grube M. (2014): The Arthonialean challenge: Restructuring Arthoniaceae. – Taxon 63: 727–744. Palice Z. (1999): New and noteworthy records of lichens in the Czech Republic. – Preslia 71: 289–336.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Arthoniomycetes Arthoniales Arthoniaceae Arthonia

nejčastější synonyma:Melaspilea granitophila

Červený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 9, z toho ověřených 9. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024