Arthonia helvola (Nyl.) Nyl.

artonie medožlutá

Nenápadný zástupce rodu Arthonia s oranžově červenými plochými plodnicemi a tříbuněčnými sporami. Reakce hymenia s KOH je tmavě fialovočervená. V terénu může být tento druh zaměněn např. s ohraničenými koloniemi řas rodu Trentepohlia.

Roste na borce listnatých i jehličnatých stromů v lesích od nížin do hor, v nížinách často v lužních lesích na jasanu, ve vyšších polohách v zachovalých lesích na buku. Typicky vyhledává báze kmenů, čímž se ekologicky překrývá s běžným druhem A. spadicea. Výskyt v Evropě je roztroušený, nedostatečně známý, ve střední Evropě dokonce nebyl potvrzen více jak 100 let. Z České republiky druh nebyl znám až do 90. let 20. století, kdy byl nalezen na několika lokalitách v lužních lesích (Palice 1999). Od té doby přibývají nálezy i z dalších typů lesa, včetně vyšších poloh.

Literatura: Palice Z. (1999): New and noteworthy records of lichens in the Czech Republic. – Preslia 71: 289–336.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Arthoniomycetes Arthoniales Arthoniaceae ArthoniaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 45, z toho ověřených 41. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024