Arthonia incarnata Th. Fr. ex Almq.

artonie pleťová

Vzácný druh artonie, charakteristický nenápadnou stélkou a světle hnědými až hnědooranžovými plodnicemi, které obsahují převážně tříbuněčné askospory. Zaměnitelný je s druhem A. helvola, od něhož se liší např. negativní reakcí hymenia s KOH. Jedná o amfiboreální druh, v Evropě zasahující do hor mírného pásu. Roste na kyselé borce a dřevě stromů, především smrku, vrby jívy a břízy, v zachovalých pralesovitých lesích. Vyhledává místa na bázích kmenů krytá před deštěm a tekoucí vodou, např. spodky nakloněných kmenů či kořenové náběhy. Na našem území byl nalezen teprve nedávno na Hraničníku a Boubíně na Šumavě (Malíček et al. 2014). Postupně přibývají další jednotlivé nálezy ze Šumavy a Jeseníků.

Literatura: Malíček J., Palice Z. & Vondrák J. (2014): New lichen records and rediscoveries from the Czech Republic and Slovakia. – Herzogia 27: 257–284. Frisch A., Thor G., Moon K.H. & Ohmura Y. (2017): Arthonia incarnata (Arthoniaceae), a rare and poorly known old-growth forest lichen new to Asia. – Nordic Journal of Botany 35: 587–594.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Arthoniomycetes Arthoniales Arthoniaceae ArthoniaČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 15, z toho ověřených 15. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024