Arthonia mediella Nyl.

artonie prostřední

Netypický druh artonie charakteristický lecideovitými, zpravidla konvexními apotecii s hnědými čepičkami na koncích parafýz. Najdeme ho většinou v zachovalých lesích na borce jak listnatých stromů (buků, klenů, mléčů, dubů atd.), tak jehličnanů (smrků, jedlí), ale také na dřevě. U nás roste roztroušeně od nižších poloh do hor. Jedná se o lišejník s nejspíše cirkumpolárním rozšířením od chladnějších oblastí mírného pásu po boreální oblasti. Podle molekulárních dat nepatří tento druh do rodu Arthonia, ale do čeledi Chrysotrichaceae (Frisch et al. 2014).

Literatura: Frisch A., Thor G., Ertz D. & Grube M. (2014): The Arthonialean challenge: Restructuring Arthoniaceae. – Taxon 63: 727–744.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Arthoniomycetes Arthoniales Arthoniaceae ArthoniaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 89, z toho ověřených 87. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024