Arthonia radiata (Pers.) Ach.

artonie paprsčitá

Lišejník s bělavou až světle šedou stélkou, na které se tvoří paprsčitá černá apotecia. Méně vyvinuté plodnice ale bývají jen nepravidelně okrouhlého nebo podélného tvaru. Diagnostické jsou pak čtyřbuněčné spory.

Patří z našich nejběžnějším zástupcům rodu. Roste na hladké borce listnatých stromů a keřů, nejčastěji na buku, habru, jasanu, lísce apod. Objevuje se také na větvích či mladých kmenech jako pionýrský lišejník. Najdeme ho převážně v přirozených lesních porostech, ale také v parkové krajině. V ČR roste roztroušeně až místy hojně od nížin do hor po celém území. Taktéž v Evropě se jedná o široce rozšířený druh.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Arthoniomycetes Arthoniales Arthoniaceae ArthoniaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 316, z toho ověřených 295. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024