Arthonia reniformis (Pers.) Röhl.

artonie ledvinovitá

Vzácný epifytický druh odlišující se od podobné běžné Arthonia radiata např. šesti- až sedmibuněčnými sporami a hymeniem reagujícím s Lugolovým roztokem oranžově. Jedná se o lišejník vlhkých listnatých lesů střední a jižní Evropy, rostoucí na hladké borce listnatých dřevin, především habru, vzácněji buku a lísky. Z území ČR existují jen historické údaje, které vyžadují ověření a revizi dokladového materiálu. V současnosti je tedy u nás považován za vyhynulý.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Arthoniomycetes Arthoniales Arthoniaceae ArthoniaČervený seznam (Liška & Palice 2010):RE – vyhynulý
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024