Arthonia ruana A. Massal.

artonie ruanská

Vzácnější druh artonie, který je v rámci rodu výjimečný zďovitými sporami. Donedávna byl proto řazen do rodu Arthothelium, ale molekulární data ukázala, že patří mezi artonie. Makroskopicky připomíná běžnější druh A. radiata, s nímž může být v terénu snadno zaměněn.

V rámci Evropy se jedná o široce rozšířený suboceánický druh rostoucí na hladké borce listnatých stromů a keřů, především lísky, jasanu a habru. Nejčastěji ho najdeme na spodních částech kmenů ve vlhkých lesích od nížin do hor. Překvapivě tento druh nebyl z našeho území až do konce 20. století téměř publikován, přestože v současné době se vyskytuje na řadě lokalit. První novodobé nálezy pocházejí z Orlických hor (Halda 1997).

Literatura: Halda J. (1997): Příspěvek k poznání lichenoflóry Orlických hor. – Acta Musei Richnoviensis, Sect. natur., 4: 1–24.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Arthoniomycetes Arthoniales Arthoniaceae Arthonia

nejčastější synonyma:Arthothelium ruanum

Červený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 141, z toho ověřených 50. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024