Arthrorhaphis grisea Th. Fr.

článečka šedá

Striktně lichenikolní druh, obligátně vázaný na Baeomyces rufus a vzácně také B. placophyllus. Tvoří zřetelně ohraničenou, zanořenou, šedavou až zelenavou stélku s černými apotecii a pyknidami. V současné době se vyskytuje roztroušeně od nižších poloh do hor po celém území ČR, částečně bude přehlížen. V Evropě je znám především z Alp (Obermayer 1994). Od podobného druhu A. muddii rostoucího obligátně na Dibaeis baeomyces se liší, kromě hostitele, také charakterem hymenia a užšími sporami s menším počtem sept.

Literatura: Obermayer W. (1994): Die Flechtengattung Arthrorhaphis (Arthrorhaphi­daceae, Ascomycotina) in Europa und Grönland. – Nova Hedwigia 58: 275–333. Frisch A., Ohmura Y., Holien H. & Bendiksby M. (2022): A phylogenetic survey of the ascomycete genus Arthrorhaphis (Arthrorhaphi­daceae, Lecanoromycetes) including new species in Arthrorhaphis citrinella sensu lato. – Taxon 71: 936–962.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes incertae sedis Lecanoromycetes Arthrorhaphidaceae ArthrorhaphisČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 70, z toho ověřených 57. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024