Arthrorhaphis citrinella (Ach.) Poelt

článečka citrónová

Lišejník se žlutou až žlutozelenou areolkovitou sorediózní stélkou, černými apotecii a víceméně arkto-alpinským rozšířením. Roste na holé kyselé půdě mezi mechy nebo na zbytcích rostlin na otevřených místech od nížin do hor. Je uváděno, že v mládí parazituje na rodu Baeomyces, ale nejspíše to nemusí být vždy pravidlem. V ČR roste roztroušeně v horských oblastech, vzácně se objevuje i v nižších polohách. Podle aktuální studie se jedná o komplex více taxonů, z nichž nejrozšířenější A. vulgaris byl geneticky potvrzen i z území ČR. V úvahu u nás teoreticky připadá také výskyt A. citrinella s. str. Je potřeba revize herbářových dokladů. Od podobné A. alpina s.l. se liší nepřítomností krystalů šťavelanu vápenatého ve dřeni a typem spor.

Literatura: Frisch A., Ohmura Y., Holien H. & Bendiksby M. (2022): A phylogenetic survey of the ascomycete genus Arthrorhaphis (Arthrorhaphi¬da­ceae, Lecanoromycetes) including new species in Arthrorhaphis citrinella sensu lato. – Taxon 71: 936–962.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes incertae sedis Lecanoromycetes Arthrorhaphidaceae ArthrorhaphisČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 51, z toho ověřených 30. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024