Arthrorhaphis alpina (Schaer.) R. Sant.

článečka alpská

Arkto-alpinský druh velmi podobný běžnějšímu A. citrinella, od kterého se liší především přítomností krystalů šťavelanu vápenatého ve dřeni, typem spor a většinou také absencí soredií. Roste na zemi, často vápnité, v horách na otevřených místech, většinou nad hranicí lesa. Je uváděno, že v mládí parazituje na druhu Baeomyces rufus, ale často bývají pozorovány i neparazitické stélky. V Evropě má těžiště rozšíření ve Skandinávii a Alpách. Z našeho území je znám jediný historický údaj z Jizerských hor (Nádvorník 1951). Recentní nepublikované nálezy pocházejí z vrcholových partií Krkonoš a Hrubého Jeseníku. Podle aktuální studie rodu se jedná z pohledu celého areálu o geneticky heterogenní druh, pravděpodobně zahrnující více taxonů a vyžadující další studium (Frisch et al. 2022).

Literatura: Nádvorník J. (1951): Lišejníky Jizerských hor. – Časopis Národního musea 120: 44–48. Frisch A., Ohmura Y., Holien H. & Bendiksby M. (2022): A phylogenetic survey of the ascomycete genus Arthrorhaphis (Arthrorhaphi­daceae, Lecanoromycetes) including new species in Arthrorhaphis citrinella sensu lato. – Taxon. https://doi.org/…02/tax.12718

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes incertae sedis Lecanoromycetes Arthrorhaphidaceae Arthrorhaphis


ohrožení:DD – nedostatek dat

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 4, z toho ověřených 3. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2023