Aspicilia laevata (Ach.) Arnold

misnička hladká

Tento druh se vyskytuje na silikátových skalách stinných a vlhkých biotopů. Těmi mohou být např. zazeměné sutě, částečně zastíněné skály a kameny v lese a okolí vodních toků. Na posledně zmíněném typu stanovišť ale osídluje pouze občasně zaplavovaná či vůbec nezaplavovaná místa. Celkové rozšíření má boreálně-montánní charakter. V Evropě je tato misnička široce rozšířená, avšak pouze lokálně hojná. V ČR bude situace zřejmě obdobná. Recentní údaje pocházejí zejména z jižních Čech. Identita starších údajů (viz katalog Vězda & Liška 1999) je nejasná vzhledem k snadným záměnám s dalšími podobnými druhy, např. s druhem A. verrucigera. Ten by se však měl vyskytovat na exponovanějších stanovištích. V roce 1939 byl z pískovců u Úpice v Podkrkonoší jako nový pro vědu popsán taxon A. obscura (H. Magn.) T. Müll. Ten je v současné době považován za synonymum druhu A. laevata.

Literatura: Magnusson A. H. (1939): Studies in species of Lecanora, mainly the Aspicilia gibbosa group. – Kungl. Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar, ser. III 17, 5: 1–182.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Pertusariales Megasporaceae Aspicilia

nejčastější synonyma:Aspicilia obscura

Červený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení
Červený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 26, z toho ověřených 18. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024