Aspicilia goettweigensis (Zahlbr.) Hue

misnička

Saxikolní misnička rostoucí na různých typech silikátových skal – od bazických vulkanitů, hadců až po kyselé žulové skály. Dle dosavadních znalostí se jedná o teplomilný druh nižších až středních poloh. Donedávna ale nebyl běžně rozlišován a jeho výskyt není dostatečně prostudován. Uváděn je z několika evropských zemí a Ruska (Paukov et al. 2017). V ČR se zřejmě vyskytuje roztroušeně v teplejších oblastech. V terénu může být snadno zaměněn např. s misničkou Circinaria caesionerea, s kterou se běžně vyskytují na společných lokalitách.

Literatura: Paukov A., Nordin A., Tibell L., Frolov I. & Vondrák J. (2017): Aspicilia goettweigensis (Megasporaceae, lichenized Ascomycetes) – a poorly known and overlooked species in Europe and Russia. – Nordic Journal of Botany 35: 595–601.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Pertusariales Megasporaceae AspiciliaČervený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 57, z toho ověřených 57. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024