Aspicilia dominiana (Servít) Szatala

misnička Dominova

Tato misnička byla v minulosti popsána jako nový druh pro vědu z diabázů v pražském Motole. Později bylo pod tímto jménem (nebo synonymem Lecanora dominiana) publikováno několik dalších lokalit z Prahy a okolí. V současné době je tento taxon považován za součást komplexu Aspiciliella intermutans, který zahrnuje několik velmi blízce příbuzných a vzájemně neodlišitelných linií. Budoucí studie možná potvrdí příslušnost tohoto jména k některé z konkrétních linií tohoto komplexu.

Literatura: Zakeri Z., Otte V., Sipman H., Malíček J., Cubas P., Rico V.J., Lenzová V., Svoboda D. & Divakar P.K. (2019): Discovering cryptic species in the Aspiciliella intermutans complex (Megasporaceae, Ascomycota) – First results using gene concatenation and coalescent-based species tree approaches. – PLoS ONE, 14(5): e0216675.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Pertusariales Megasporaceae AspiciliaČervený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 6, z toho ověřených 6. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024