Aspicilia serpentinicola A. Nordin

misnička hadcová

Drobná šedá misnička, která je podle dosavadních znalostí specialistou na hadce. Byla popsána z Mohelenské hadcové stepi, kde ovšem nebyla během recentních průzkumů potvrzena. Doposud se jedná o její jedinou, spolehlivě doloženou lokalitu vůbec, přestože lze očekávat její výskyt i na dalších podobných stanovištích.

Literatura: Nordin A. (2013): On Aspicilia serpentinicola and some other Aspicilia names. – Graphis Scripta 25: 18–20.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Pertusariales Megasporaceae Aspicilia

nejčastější synonyma:Lecanora serpentinicola

Červený seznam (Liška & Palice 2010):NE – nehodnoceno
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2, z toho ověřených 2. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024