Aspicilia verrucigera Hue

misnička

Misnička rostoucí na kyselých silikátových skalách a kamenech, od exponovaných až po částečně zastíněné typy. V Evropě je uváděná především ze severní části kontinentu, jinak se vyskytuje poměrně zřídka. To je ale částečně způsobeno záměnami s podobnými taxony. Například recentně publikované údaje z Brd pod jménem A. laevata náleží právě tomuto druhu (cf. Malíček et al. 2018). Z našeho území pochází pouze omezené množství ověřených údajů. Hojná je na brdských sutích, jinak se vyskytuje zřejmě vzácně ve středních až vyšších polohách.

Literatura: Malíček J., Palice Z. & Vondrák J. (2018): Additions and corrections to the lichen biota of the Czech Republic. – Herzogia 31: 453–475.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Pertusariales Megasporaceae AspiciliaČervený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 38, z toho ověřených 36. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024