Atla wheldonii (Travis) Savić & Tibell

Drobný pyrenokarpní lišejník charakteristický tmavě hnědými, zďovitými sporami, peritecii bez involukrela a nenápadnou stélkou. Jako jediný v rámci rodu neroste na skalách, ale na bazické vlhké půdě, mechorostech a zbytcích rostlin v iniciálních stádiích sukcese, jak na přirozených, tak antropogenních stanovištích ve vyšších polohách. V Evropě je jeho výskyt vzácný, ale druh bude patrně přehlížený. Z České republiky byl poprvé publikován až v roce 2009 z Radvanického odkaliště na Trutnovsku (Peksa 2009). Další údaje pocházejí z Podkrkonoší, Zlatohorské vrchoviny a Krušných hor (viz Bouda et al. 2019), všechny jsou z bývalých lomů či dolů a jejich výsypek.

Literatura: Bouda F., Syrovátková L., Halda J.P., Malíček J., Palice Z. & Vondrák J. (2019): Lišejníky zaznamenané během 26. jarního setkání bryologicko-lichenologické sekce ČBS ve Zlatohorské vrchovině a v Jeseníkách v dubnu 2019. – Bryonora 64: 1–20. Peksa O. (2009): Lichens – species composition and diversity. – In: Neustupa J. et al., The biological soil crusts in Central European ecosystems, with special reference to taxonomic structure and ecology of the surface crusts at Czech ore-waste and ash-slag sedimentation industrial basins. – Novitates Botanicae Universitatis Carolinae 19/2008: 38–40.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Eurotiomycetes Verrucariales Verrucariaceae AtlaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 3, z toho ověřených 3. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024