Atla alpina Savić & Tibell

Poměrně nedávno popsaný pyrenokarpní lišejník s dosti velkými peritecii (0,5–0,9 mm) a tmavě hnědými, zďovitými sporami. Dříve byl sice sbírán, ale nerozlišován a zahrnován nejčastěji pod druh Polyblastia theleodes. V Evropě je rozšířen ve Skandinávii a horách střední Evropy. Najdeme ho na vlhkých vápencových či vápníkem obohacených skalách. Na našem území byl poprvé nalezen v roce 2007 v Hrubém Jeseníku (Halda 2017), další nález pochází z hory Smrk v Beskydech. Pravděpodobně bude částečně přehlížen a například revizí herbářového materiálu Polyblastia theleodes mohou být zjištěny další lokality.

Literatura: Halda J. (2017): Lišejníky ledovcového karu Velká kotlina v Hrubém Jeseníku. – Acta musei richnoviensis, sect. natur., 24: 7–52.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Eurotiomycetes Verrucariales Verrucariaceae AtlaČervený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024