Agonimia vouauxii (B. de Lesd.) M. Brand & Diederich

agonimie

Velmi drobný pyrenokarpní lišejník s nenápadnou šedozelenou stélkou, porůstající starší lodyžky mechorostů či rostoucí na obnažených půdách coby součást půdních mikrobiálních krust. Zajímavá je jeho dvojí ekologie zahrnující výskyty na přirozených a antropogenních stanovištích. V přirozených podmínkách se vyskytuje na skalních stepích a jiných osluněných nelesních stanovištích, kde porůstá humózní půdu či lodyžky bazifilních mechů, například zpeřenky jedlové (Abietinella abietina). Na antropogenních stanovištích vyhledává společenstva mikrobiálních krust na vlhčích půdních substrátech, například v pískovnách a na odkalištích. Na takových místech jej najdeme ve společnosti efemérních lišejníků, jako třeba Sarcosagium campestre či Verrucaria bryoctona. Z ČR byl druh znám z počátku druhé poloviny 20. století z jediného údaje od Brna, kde ho sbíral v okolí Mokré hory A. Vězda (Vězda 1961). Teprve po roce 2000 se nashromáždilo více údajů o jeho výskytech, především z antropogenních substrátů v jižních a středních Čechách. Většina dokladů pochází z nižších poloh zhruba do 700 m nadmořské výšky, existuje však i údaj z Velké kotliny v Jeseníkách z výšky nad 1200 m. Recentní lokality z přirozených stanovišť pocházejí například ze středního Povltaví a z Křivoklátska. V Evropě je tento druh řídce uváděný a zřejmě z velké části přehlížený.

Literatura: Vězda A. (1961): Doplňky k rozšíření lišejníků na Moravě (Addenda ad lichenographiam Moraviae, III). – Sborník Klubu Přírodovědeckého v Brně 33: 61–69.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Eurotiomycetes Verrucariales Verrucariaceae AgonimiaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 21, z toho ověřených 21. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024