Agonimia tristicula (Nyl.) Zahlbr.

agonimie smutná

Agonimia tvořící (alespoň ve střední Evropě) většinou sterilní stélku, která se skládá ze šedo- až hnědozelených šupinek. Ty často mívají granulkovité až prstovité výrůstky. Lišejník je poměrně spolehlivým indikátorem vápnitých substrátů, kde roste nejčastěji na mechorostech, rostlinných zbytcích a půdě. Často porůstá i stélky dalších lišejníků, např. cyanolišejníků. Objevuje se také na epifytických mechorostech na úživnější borce stromů. Typickým stanovištěm jsou skuliny přirozených osluněných i zčásti zastíněných skalních výchozů, ale může se vyskytovat i na antropogenních stanovištích (např. zídkách). V mírném pásu severní polokoule se jedná o široce rozšířený a lokálně častý druh. Na našem území roste roztroušeně od nížin do hor. V krasových oblastech zpravidla patří k hojným lišejníkům.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Eurotiomycetes Verrucariales Verrucariaceae AgonimiaČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 225, z toho ověřených 166. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024