Bacidia herbarum (Stizenb.) Arnold

hůlkovka bylinná

Celkově vzácný, u nás měně známý vápnomilný a světlomilný terikolní druh hůlkovky. Vyznačuje se zrnkovitě bradavičnatou, šedozelenou stélkou a relativně velkými, většinou tmavě zbarvenými apotecii (často přesahujícími 0,5 mm). Ta jsou variabilně zbarvená (avšak s chybějícími zelenými pigmenty), tvoří výrazný okraj a jsou na bázi nápadně zaškrcená. V rámci široce pojatého rodu Bacidia má relativně tenké, niťovité, na jedné straně zašpičatělé (acikulární) askospory. Podobá se tak zástupcům rodu Bacidina, kteří však obvykle tvoří mnohem drobnější plodnice a jemnější stélku, často tvořenou goniocystami. Mikroskopicky se liší mj. stavbou excipula.

Jak napovídá latinský název, tento druh vápnitých půd porůstá rostlinné zbytky či odumírající mechorosty na přirozených i antropogenních stanovištích. Vězda (1961) během revize našich herbářů objevil kromě svého nálezu z okolí Brna pouze jediný správně určený doklad V. Kuťáka z Černého dolu z Krkonoš z počátku 20. století. Ostatní sběry z ČR byly mylně určené. Další doklad z našeho území z roku 1955 byl objeven až později v materiálu M. Svrčka. Pochází z půdy na zídce v Průhonickém parku (Liška & Vězda 1990). Další, víceméně recentní nálezy jsou známy z vápenců v Českém krasu, Pálavy a Podyjí.

Literatura: Vězda A. (1961): Doplňky k rozšíření lišejníků na Moravě. – Sborník Klubu Přírodovědeckého v Brně 33: 61–69. Liška J. & Vězda A. (1990): Lišejníky Průhonického parku u Prahy. – Preslia 62: 293–306.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae BacidiaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 7, z toho ověřených 6. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024