Bacidia fraxinea Lönnr.

hůlkovka jasanová

Epifytický lišejník, blízce příbuzný známějšímu druhu B. rubella, ale lišící rozdíly v barvě plodnic a charakteru stélky. Ta je u druhu B. fraxinea areolkovitá až téměř šupinkovitá, na okrajích vroubkovaná, na rozdíl od granulózní až korálkovité stélky B. rubella. Hůlkovka jasanová u nás začala být rozlišována na druhové úrovni teprve v druhé polovině 20. století A. Vězdou, který zároveň zpracoval její rozšíření na Moravě (Vězda 1960, jako B. fallax). Bacidia fraxinea je mnohem vzácnějším a zdánlivě teplomilnějším druhem nežli B. rubella. Roste na různých listnáčích s úživnou borkou. Dosavadní nálezy se koncentrují pouze na lesy nižších a středních poloh jižní a střední Moravy.

Literatura: Vězda A. (1960): Doplňky k rozšíření lišejníků na Moravě. – Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně 32: 47–54.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae BacidiaČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 46, z toho ověřených 37. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024