Bacidina adastra (Sparrius & Aptroot) M. Hauck & V. Wirth

hůlkovka

Pravděpodobně přehlížený druh hůlkovky charakteristický často tlustou sorediozní stélkou a vzácně se vyskytujícími apotecii s bezbarvým hypotheciem a horní částí excipula měděnkově modrou nebo oranžově hnědou, nereagující s KOH. Bývá zaměňován za podobný sorediozní druh B. caligans, který se liší, mimo jiné, kratšími konidiemi a zbarvením excipula.

Bacidina adastra roste na širokém spektru substrátů, především těch eutrofizovaných. Najdeme ji na borce listnatých stromů, dřevě, vzácněji i na kamenech a zemi. Celkový areál je málo známý, těžiště rozšíření leží pravděpodobně v západní Evropě, odkud byl popsán. Z ČR byl poprvé publikován jen několik let od popisu z roku 2003 (Vondrák 2006). Sterilní saxikolní nálezy však byly později přeurčeny jako B. caligans (Halda et al. 2011). V současnosti je B. adastra známa z řady lokalit napříč ČR, avšak vzhledem k poměrně snadným záměnám a často sterilnímu výskytu nemusí mapka odpovídat realitě.

Literatura: Vondrák J. (2006): Lišejníky chráněného území Vyšenské kopce u Českého Krumlova. ‒ Bryonora 37: 9‒18. Halda J. P., Bouda F., Fessová A., Kocourková J., Malíček J., Müller A., Peksa O., Svoboda D., Šoun J. & Vondrák J. (2011): Lichens recorded during the autumnal bryo-lichenological meeting in Železné hory Mts (Czech Republic), September 2009. – Bryonora 47: 40–51.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae BacidinaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 33, z toho ověřených 12. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024