Bacidina arnoldiana (Körb.) V. Wirth & Vězda

hůlkovka Arnoldova

Druh s jemně zrnitou, žlutozelenou až plavou stélkou a nehojnými apotecii. Dříve byl pojímán široce, včetně taxonu B. sulphurella, od které se liší např. tvarem konidií a ekologickými preferencemi. Hůlkovka Arnoldova je saxikolní druh, rostoucí většinou na vápnitých skalách a antropogenních vápnitých substrátech, často na vlhkých či stinných stanovištích. V Evropě je široce rozšířena od mírných po mediteránní oblasti. Z našeho území existují jen dva historické údaje z omítek ze Žďáru nad Sázavou (Kovář 1906). Novější publikované epifytické údaje pod tímto jménem se s největší pravděpodobností vztahují k B. sulphurella. Druh se u nás vyskytuje roztroušeně, pravděpodobně je částečně přehlížený.

Literatura: Kovář F. (1906): Příspěvek ku květeně lišejníků v krajině žďárské na Moravě. – Věstník Klubu přírodovědného v Prostějově 8[1905]: 55–68.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae BacidinaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 49, z toho ověřených 36. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024