Bacidina assulata (Körb.) S. Ekman

hůlkovka útočná

Málo známý druh hůlkovky, velice podobný B. phacodes. Liší se od ní, mimo jiné, částečně rozpadlou stélkou v goniocysty, tmavšími, hnědě oranžovými až nachově hnědými apotecii a konidiemi. Celkové rozšíření je málo známé. Podle Ekmana (1996) se vyskytuje ve střední a východní Evropě a údaje z ostatních částí Evropy se vztahují k jiným druhům. Roste na borce listnatých stromů až do horských poloh. Ekman zmiňuje Vězdův exsikát Lichenes selecti exsiccati č. 566 ze Šumavy (Vězda 1967) jako reprezentativní materiál tohoto druhu. Z území ČR pochází několik dalších publikovaných historických údajů, které však vyžadují revizi. Informace o současném rozšíření chybějí.

Literatura: Ekman S. (1996): The corticolous and lignicolous species of Bacidia and Bacidina in North America. – Opera Botanica 127: 1–148. Vězda A. (1967): Lichenes selecti exsiccati editi ab Instituco botanico Academiae Scientiarum Čechoslovacae, Průhonice prope Pragam, Fasciculus XXII.‒XXV. (no. 526‒625). ‒ Brno.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae Bacidina


ohrožení:DD – nedostatek dat

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 13, z toho ověřených 13. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2023