Bacidina brandii (Coppins & van den Boom) M. Hauck & V. Wirth

hůlkovka Brandova

Hůlkovka Brandova je charakteristická zrnitě areolkovitou stélkou a četnými apotecii s hnědým hypoteciem, ale kompletně bezbarvým excipulem. Druh byl popsán poměrně nedávno (Coppins & van den Boom 2002) a dosud byl nalezen v řadě evropských zemí, především v západní části Evropy. Ze střední Evropy je údajů méně. Roste na zemi, zbytcích rostlin, dřevě, mechu a antropogenních substrátech. Na našem území byl poprvé sbírán v roce 2010 na Karvinsku (Malíček et al. 2014). Od té doby byl nalezen na několika dalších lokalitách – Soutok, Příbramsko, Křivoklátsko (Týřov) a Český les (Diana).

Literatura: Coppins B. J. & van den Boom P. P. G. (2002): Bacidia brandii, a new lichen species from the Netherlands, Belgium, France and Lithuania. – Lichenologist 34: 327–332. Malíček J., Palice Z. & Vondrák J. (2014): New lichen records and rediscoveries from the Czech Republic and Slovakia. – Herzogia 27: 257–284.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae BacidinaČervený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 8, z toho ověřených 8. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024