Bacidina subfuscula (Nyl.) S.Ekman

hůlkovka

Druh doposud řazený do rodu Lecania, který se od většiny zástupců rodu Bacidina liší krátkými ascosporami. Od podobné striktně saxikolní L. cuprea se liší hnědě pigmentovanou a ztloustlou apikální buňkou parafýz (až 5 μm). Podobně jako ona má převážně čtyřbuněčné, poměrně úzké spory (2–3 μm).

Roste na vápnité nebo živinami bohaté půdě, zbytcích rostlin, ale přechází také na skály. V Evropě je tato hůlkovka široce rozšířena, ale výskyt je velmi roztroušený. Z našeho území pochází jediný publikovaný historický údaj z mechů a humózní půdy na Vlaštovčích kamenech na Králickém Sněžníku (Vězda 1961). Jediný publikovaný recentní nález pochází z betonu v Polabí od Nového Vestce (Malíček et al. 2011).

Literatura: Malíček J., Černajová I. & Syrovátková L. (2011): Lišejníky v lesních porostech Svatojiřského lesa a PP Černý orel a okolí. – Muzeum a současnost 26: 3–12. Vězda A. (1961): Třetí příspěvek k rozšíření lišejníků v Jeseníku. – Přírodovědný časopis slezský 22: 447−458.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae Bacidina

nejčastější synonyma:Lecania subfuscula

Červený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2, z toho ověřených 2. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024