Bellicidia incompta (Borrer) Kistenich, Timdal, Bendiksby & S.Ekman

hůlkovka nezdobná

Hůlkovka s tmavě zelenou stélkou a černými apotécii. Jde o epifytický lišejník s velmi specifickou ekologií – zpravidla vyhledává poraněná místa na kmenech listnatých stromů (často mléčů a jilmů, ale také buků, klenů a dalších), ze kterých vytéká míza a mají lokálně zvýšené pH borky. Se znalostí jeho ekologie je možné tento lišejník nalézt v různých lesních biotopech s výskytem starých listnatých stromů, a také v parcích. Někdy se vyskytuje ve stádiu anamorfy, tj. bez apotécií a s četnými pyknidami. I v tomto stádiu se lišejník snadno pozná podle typických konidií a dalších mikroskopických znaků. Ve střední Evropě patří hůlkovka nezdobná k vzácnějším lišejníkům. V současnosti je v ČR známo více publikovaných i nepublikovaných údajů od nížin do hor. Nicméně, díky své specifické ekologii, je druh na většině svých lokalit velmi vzácný.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae Bellicidia

nejčastější synonyma:Bacidia incompta

Červený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 50, z toho ověřených 48. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024