Biatora beckhausii (Körb.) Tuck.

biatora Beckhausova

Vzácnější, patrně však zčásti přehlížený epifytický či epixylický lesní druh humidních lesnatých oblastí. Může se vyskytovat jak na tenkých kmenech a větvích (někdy již odumřelých), tak i na kůře a dřevu starých a přestárlých stromů. Preferuje listnaté dřeviny s kyselou borkou. V ČR se vyskytuje zejména ve vyšších polohách s nejvyšší koncentrací výskytů na Šumavě. Jeden recentní nález pochází také z pramenné oblasti řeky Moravy z Králického Sněžníku.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae Biatora

nejčastější synonyma:Bacidia beckhausii
ohrožení:VU – zranitelný

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 3, z toho ověřených 2. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2021