Biatora beckhausii (Körb.) Tuck.

biatora Beckhausova

Vzácnější, patrně však zčásti přehlížený epifytický či epixylický lesní druh humidních lesnatých oblastí. Může se vyskytovat jak na tenkých kmenech a větvích (někdy již odumřelých), tak i na kůře a dřevu starých a přestárlých stromů. Preferuje listnaté dřeviny s kyselou borkou. V ČR se vyskytuje zejména ve vyšších polohách s nejvyšší koncentrací výskytů na Šumavě. Dva recentní nálezy pocházejí také z Králického Sněžníku.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae Biatora

nejčastější synonyma:Bacidia beckhausii

Červený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 13, z toho ověřených 12. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024