Biatora chrysantha (Zahlbr.) Printzen

biatora zlatá

Tento acidofilní lesní druh bývá nacházen většinou ve sterilním stavu. Roste zejména v údolích horních toků a v zachovalých horských lesích s převahou buku, kde upřednostňuje mechaté báze stromů. Je náročný na vlhké a stabilní mikroklima. Na základě četnosti výskytu a preferencí k různým lesním typům na Šumavě byl dokonce navržen mezi regionálně častější lišejníky indikující původní bučiny (Vondrák & Kubásek 2019). Vzácný však není ani výskyt v horských smrčinách, kde je obvyklým porofytem jeřáb ptačí (Malíček et al. 2019). Výjimečně byl zaznamenán na zastíněných kamenech, obrostlých mechem, v suťových lesích. V ČR je tento lišejník kromě Šumavy relativně vzácný. Recentně byl nalezen ve většině našich pohraničních hor a v centrálních Brdech.

Literatura: Vondrák J. & Kubásek J. (2019): Epiphytic and epixylic lichens in forests of the Šumava mountains in the Czech Republic; abundance and frequency assessments. – Biologia 74: 405–418. Malíček J., Palice Z., Vondrák J., Kostovčík M., Lenzová V. & Hofmeister J. (2019): Lichens in old-growth and managed mountain spruce forests in the Czech Republic: assessment of biodiversity, functional traits and bioindicators. – Biodiversity and Conservation 28: 3497–3528.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae BiatoraČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 174, z toho ověřených 153. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024