Botryolepraria lesdainii (Hue) Canals & al.

Sorediosní, vždy sterilní lišejník z čeledi Verrucariaceae, makroskopicky podobný nepříbuzným druhům z rodu Lepraria. Od těch se liší tvorbou relativně tlustých, bohatě větvených a anastomozujících hyf, a především pak tvorbou hroznovitých útvarů (odtud rodová předpona Botryo-), obsahujících několik buněk zeleného fotobionta, které se poměrně řídce tvoří na hyfách. Liší se také chemicky díky výlučné přítomnosti terpenoidů. Kromě častého metabolitu zeorinu se tvoří specifická látka lesdainin. Botryolepraria lesdainii je poměrně dobře poznatelný druh i v terénu díky sivě zelenkavým, jemným, bavlnkovitým a relativně tlustým stélkám, které se dají snadno oddělit od substrátu.

Obvykle se vyskytuje ve stinných štěrbinách vápnitých skal, pod hlubokými převisy či mezi naskládanými kameny. Přechází také na půdu, mechorosty a humus. Lišejník je poměrně častý zejména ve vápencových oblastech, ale díky svému skrytému výskytu je spíše přehlížený. Vyhledává vlhčí a stinná mikrostanoviště. Poměrně spolehlivě indikuje přítomnost vápnitých sloučenin v silikátových horninách (např. v pískovcích) a neobvyklý není ani výskyt na antropogenních stanovištích, jako jsou hradní zříceniny, staré zdi apod.

Literatura: Canals A., Hernandez-Mariné M, Gómez-Bolea A. & Llimona X. (1997): Botryolepraria, a new monotypic genus segregated from Lepraria. – Lichenologist 29: 339–345.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Eurotiomycetes Verrucariales incertae sedis Verrucariales BotryoleprariaČervený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 123, z toho ověřených 63. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024