Brianaria tuberculata (Sommerf.) S. Ekman & M. Svensson

třpytka hrbolkatá

Jedná se o vzácný, z taxonomického hlediska kritický a méně známý lišejník. Je totiž snadno zaměnitelný s častým a velmi variabilním druhem Brianaria sylvicola. Jediný publikovaný údaj, zmíněný v katalogu lišejníků ČR z okolí Blaníku (Majeríková−Hlaváčková 1971), je sporný. Nověji je uváděn také z Orlických hor (Halda 2016). Existují nicméně také nezveřejněné údaje tohoto druhu ze Šumavy a Blanského lesa. Všechny tyto doklady bude zapotřebí v budoucnu blíže studovat. Lišejník sdílí podobnou ekologii s jinými zástupci rodu, zejména suché převisy skal na vlhčích mikrostanovištích, ale bude se jednat spíše o vzácnější horský taxon, soudě podle údajů z monografie ze sousedního Polska (Czarnota 2007).

Literatura: Majeríková−Hlaváčková J. (1971): Lišejníky Velkého a Malého Blaníku. − Sborník Vlastivědných Prací Podblanicka 12: 42−44. Czarnota P. (2007): The lichen genus Micarea (Lecanorales) Ascomycota) in Poland. – Polish Botanical Studies 23: 1–199. Halda J. P. (2016): Druhová diverzita lišejníků v údolí Zdobnice mezi Souvlastním a Plačtivou skálou. – Orlické hory a Podorlicko 23: 125–140.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Psoraceae Brianaria

nejčastější synonyma:Micarea tuberculata
ohrožení:CR – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 4, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2021