Brianaria sylvicola (Flot. ex Körb.) S. Ekman & M. Svensson

třpytka lesní

Jedná se o nejčastějšího zástupce rodu, který má zároveň i nejširší ekologickou amplitudu. Typicky se vyskytuje na převislých a stinných kyselých kamenech a skalkách v lese. Nicméně na některých lokalitách může porůstat i relativně exponované plochy balvanů, případně i polozanořené kameny v zemi. Poměrně častý je např. výskyt na tvrdých vulkanitech. Tento druh může dokonce vzácně přecházet i na vlhké tvrdé dřevo či exponované kořeny a báze stromů. Jedná se o široce rozšířený druh, který může být i do jisté míry přehlížen, protože se může vyskytovat pouze v anamorfním pyknidiálním stádiu.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Psoraceae Brianaria

nejčastější synonyma:Micarea sylvicola

Červený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 126, z toho ověřených 83. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024