Brianaria lutulata (Nyl.) S. Ekman & M. Svensson

třpytka blátivá

Mikrolišejník stinných a vlhkých silikátových převisů, zejména balvanů a menších skalek v lesích, ale i stinných mikrostanovišť v sutích. Podobně jako B. bauschiana je řazen mezi druhy tolerující vyšší obsah železa v substrátu (Purvis & Halls 1996). Nejstarší zmínka o tomto druhu u nás je poměrně nedávného data a pochází z monografie rodu Micarea (Coppins 1983) a uvádí výskyt v Krkonoších, avšak bez konkrétní lokalizace. V novější době se objevují údaje roztroušené z území celé naší republiky. Je možné předpokládat, že se bude jednat spíše o lokálně rozšířený, roztroušený a zčásti přehlížený lišejník nežli o skutečnou vzácnost. Na místech svého výskytu se obvykle nachází v bohatých populacích. Příkladem může být nedávno dokladovaný materiál vydaný v exsikátu z ultrabazických gabroidních peridotitů na Ranském Babylonu ve Žďárských vrších (Obermayer 2019).

Literatura: Coppins B.J. (1983): A taxonomic study of the lichen genus Micarea in Europe. – Bulletin of the British Museum for Natural History 11: 17–214. Obermayer W. (2019): Lichenotheca Graecensis, Fasc. 25 (Nos 481–500). – Fritschiana (Graz) 93: 1–7. Purvis O.W. & Halls C. (1996): A review of lichens in metal-enriched environments. – Lichenologist 28: 571–601.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Psoraceae Brianaria

nejčastější synonyma:Micarea lutulata

Červený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 64, z toho ověřených 39. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024