Brianaria bauschiana (Körb.) S. Ekman & M. Svensson

třpytka Bauschova

Vedle B. tuberculata se jedná o dalšího vzácnějšího zástupce rodu u nás. Tento taxon má suboceanicky laděné rozšíření. Recentní výskyt byl zaznamenán pouze na několika lokalitách, z nichž byl publikován pouze ze soutěsky Kamenice v Českém Švýcarsku (Czarnota 2004, Palice et al. 2007), z Rychlebských hor (Czarnota 2007) a (s otazníkem) z trachytového lomu Vrátenské hory na Kokořínsku (Peksa et al. 2007). Předtím byl od nás udávaný jen z Drahanské vrchoviny (Vězda 1978). Má podobnou ekologii jako příbuzné druhy, tj. stinné převislé kyselé skalky na místech s relativně vyšší vzdušnou vlhkostí (tzv. aerohygrofil či aerohygrofyt). Podle některé literatury tento druh preferuje vyšší výskyt železa v substrátu (Vězda 1978, Purvis & Halls 1996). Lišejník je potenciálně zaměnitelný za běžný druh Psilolechia clavulifera (Czarnota 2004).

Literatura: Czarnota P. (2004): New and some rare species of the genus Micarea (Micareaceae) in the lichen flora of Poland. – Polish Botanical Journal 49: 135–143. Czarnota P. (2007): The lichen genus Micarea (Lecanorales) Ascomycota) in Poland. – Polish Botanical Studies 23: 1–199. Palice Z., Slavíková-Bayerová Š., Peksa O., Svoboda D. & Kučerová L. (2007): The lichen flora of the Bohemian Switzerland National Park (Czech Republic). – In: Härtel H., Cílek V., Herben T., Jackson A. & Williams R.B. (eds), Sandstone Landscapes, p. 200–204, Academia, Praha. Peksa O., Bouda F., Halda J. P., Kocourková J., Liška J., Malíček J., Müller A., Palice Z., Slavíková-Bayerová Š., Svoboda D. & Vondrák J. (2007): Lišejníky zaznamenané během 19. podzimních bryologicko-lichenologických dnů na Kokořínsku. – Bryonora 39: 12–20. Purvis O.W. & Halls C. (1996): A review of lichens in metal-enriched environments. – Lichenologist 28: 571–601. Vězda A. (1978): Neue oder wenig bekannte Flechten in der Tschechoslowakei II. – Folia Geobotanica et Phytotaxonomica 13: 397–420.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Psoraceae Brianaria

nejčastější synonyma:Micarea bauschiana

Červený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 13, z toho ověřených 6. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024