Brodoa atrofusca (Schaer.) Goward

terčovka černohnědá

Vzácný, arkto-alpinský druh terčovky, vázaný na silikátové skály a kamenná moře v horách. U nás byl zjištěn teprve nedávno (Palice 1999), protože je dosti podobný hojnějšímu druhu B. intestiniformis a nebyl od něj rozlišován. Liší se obsahovými látkami (ve dřeni přítomna kyselina fysodová a protocetrarová místo k. fumarprotocetrarové) a chybějícími sekundárními laloky. V ČR byl dosud potvrzen pouze z několika lokalit v Krkonoších a na jediné lokalitě v Brdech (suť pod vrcholem Prahy).

Literatura: Palice Z. (1999): New and noteworthy records of lichens in the Czech Republic. – Preslia 71: 289–336.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae Brodoa


ohrožení:CR – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 6, z toho ověřených 6. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2021