Arctoparmelia incurva (Pers.) Hale

terčovka zakřivená

Terčovka zakřivená je hojnější ze dvou našich terčovek arkticko-boreálního rodu Arctoparmelia. Druh je vázaný na exponované silikátové skály a kamenná moře, především ve vyšších polohách. Ve středních i nižších polohách se objevuje nejčastěji na pískovcových skalách, vzácně i na vulkanitech. V ČR se kromě častého výskytu v pískovcových skalních městech roztroušeně objevuje v oblasti Českého masivu od pahorkatin do hor. Celkový areál zahrnuje Evropu, Asii a Severní Ameriku.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae ArctoparmeliaČervený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 157, z toho ověřených 72. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024