Bryoria bicolor (Ehrh.) Brodo & D. Hawksw.

vousatec dvoubarevný

Citlivý, kriticky ohrožený druh vousatce, charakteristický svou nápadně dvoubarevnou stélkou. Roste na mechatých skalách a stromech (hlavně smrcích) v zachovalých lesních porostech ve srážkově bohatých oblastech. V ČR se v minulosti vyskytoval roztroušeně v horách a ojediněle i v nižších inverzních polohách, pak značně ustoupil v důsledku kyselých dešťů. V současné době byl nalezen pouze na Šumavě a v Hrubém Jeseníku. Ještě v 50. letech minulého století byl sbírán také v Jizerských horách. Celkový areál druhu zahrnuje suboceanické oblasti celé severní polokoule a Jižní Ameriky.

Literatura: Liška J. & Pišút I. (1995): Lišajníky. − In: Kotlaba F. [ed.], Červená kniha ohrozených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov SR a ČR 4., Príroda, Bratislava, p. 120−156.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae BryoriaČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 21, z toho ověřených 20. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024