Bryoria furcellata (Fr.) Brodo & D. Hawksw.

vousatec

Nejvzácnější druh vousatce u nás. Existuje pouze jediný údaj o výskytu v karu Plešného jezera na Šumavě z roku 1996. Přestože tento druh roste především na jehličnatých stromech, např. ve Skandinávii ve světlých borových lesích, tak šumavský nález pochází se skály. Ve střední Evropě je vyjma Alp dosti vzácný. Celkový areál druhu je cirkumpolární s kontinentální tendencí.

Literatura: Malíček J., Palice Z. & Vondrák J. (2014): New lichen records and rediscoveries from the Czech Republic and Slovakia. – Herzogia 27: 257–284.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae BryoriaČervený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024