Buellia sandstedei (Zwackh) Sandst.

buelie Sandstedeova

Tato buelie neobsahuje sekundární metabolity detekovatelné pomocí TLC a morfologicky stojí zhruba mezi druhy Amandinea punctata a Buellia badia. Její stélka je poměrně nápadná, šedá až hnědá a občas vytváří okrajové laloky. Podle DNA sekvencí je blízce příbuzná, avšak jednoznačně odlišná od B. badia.

Vyskytuje se na osluněných, spíše bazičtějších silikátových skalách a kamenech, zřejmě častěji na xerotermních lokalitách. Její celkové rozšíření je málo známé. Důvodem může být vzácnost druhu a patrně i jeho přehlížení. V ČR je známa teprve od roku 2020. Zatím byla nalezena na Křivoklátsku, ve středním Povltaví a v Českém středohoří.

Literatura: Vondrák J., Svoboda S., Malíček J., Palice Z., Kocourková J., Knudsen K., Mayrhofer H., Thüs H., Schultz M., Košnar J. & Hofmeister J. (2022): Cinderella became the princess: an exceptional hotspot of lichen diversity in a long-inhabited Central European landscape. – Preslia 94: 143–181.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Caliciaceae BuelliaČervený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 7, z toho ověřených 7. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024