Buellia schaereri De Not.

buelie

Drobný korovitý lišejník s nenápadnou, do substrátu zanořenou stélkou. Vyskytuje se přednostně na kyselé borce jedlí a klenů, kde vyhledává zvětralé a porózní povrchy šupinek suché kůry chráněné před deštěm. Je znám i z mrtvého dřeva pahýlů a pařezů. Z ČR máme dosud jen málo údajů, což může být částečně způsobeno přehlížením. Patrně se však jedná o vzácný, ekologicky poměrně specializovaný druh, vázaný na starší lesní porosty, hlavně smíšené horské lesy, či solitérní stromy. Od nás jsou známy výskyty např. z Novohradských hor, Jeseníků a Šumavy. Ve střední Evropě je častěji uváděn pouze z Alp.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Caliciaceae Buellia


ohrožení:VU – zranitelný

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 8, z toho ověřených 6. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2021