Buellia schaereri De Not.

buelie

Drobný korovitý lišejník s nenápadnou, do substrátu zanořenou stélkou a přisedlými černými apotecii. Podobá se druhu Amandinea punctata, od kterého se liší drobnějšími plodnicemi, a především mnohem menšími sporami.

Vyskytuje se na kyselé borce jehličnatých (např. jedle) i listnatých stromů (hlavně dubů a klenů), vzácněji také na dřevě pahýlů a pařezů. Upřednostňuje zvětralé a porózní povrchy šupinek suché kůry chráněné před deštěm. Zřejmě je mikroklimaticky náročná a vyhovuje jí vyšší vzdušná vlhkost. V Evropě je široce rozšířená, avšak pouze lokálně hojnější. Ve střední Evropě je druh častěji uváděn pouze z Alp. Z ČR existuje jen několik recentních údajů, z nichž je patrné, že je rozšířena jak v nízkých polohách (např. v Podyjí), tak v horách (Modrava na Šumavě). Hojný výskyt byl zaznamenán v jedlovém pralese Čertova stráň v podhůří Boubína na Šumavě. Historické údaje pocházejí převážně z počátku 20. století (viz katalog Vězda & Liška 1999).

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Caliciaceae BuelliaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 14, z toho ověřených 9. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024