Bunodophoron melanocarpum (Sw.) Wedin

paličkovec tmavoplodý

Paličkovec tmavoplodý patří aktuálně mezi nejvzácnější makrolišejníky ČR. Jeho poslední populace přežívají už pouze v Adršpašsko-teplických skalách. V minulosti byl lokálně častý i v dalších pískovcových skalních městech na severu Čech (České Švýcarsko, Český ráj, Českolipsko), kde však vymizel zřejmě z důvodu kyselých srážek a narušení mezo- a mikroklimatických poměrů. V celé střední Evropě se jedná o vzácný lišejník s výrazně oceánickou tendencí. Mimo regiony s tímto typem klimatu je vzácný a vázaný na vlhká a mikroklimaticky stabilní stanoviště (např. rokle). Vzhledem k aktuálním změnám klimatu nelze očekávat jeho šíření, ba naopak. Tento kosmopolitně rozšířený druh roste na mechatých kmenech stromů i mechatých silikátových skalách. Od podobných zástupců z rodu Sphaerophorus se spolehlivě pozná dle zploštělých větviček stélky.

Literatura: Liška J., Palice Z. & Dětinský R. (1998): Změny v rozšíření vzácných a ohrožených lišejníků v České republice I. – Příroda, Praha, 12: 131–144.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Sphaerophoraceae Bunodophoron

nejčastější synonyma:Sphaerophorus compressus

Červený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 10, z toho ověřených 4. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024