Gilbertaria contristans (Nyl.) M. Svensson & Fryday

biatora

Málo známý, arkto-alpinský epibryofytický lišejník silikátových skal, který byl recentně klasifikován jako zástupce čeledi Sphaerophoraceae (Svensson & Fryday 2022). Druh je blízce příbuzný taxonu Gilbertaria squalescens, od něhož se liší méně nápadnou, jemně areolovitou, v krustu splývající stélkou, méně konvexními, ploššími apotécii a delšími askosporami. Tyto dva druhy byly v minulosti často zaměňované, přitom ale nebyly srovnávány a považovány za příbuzné. Lišejník je od nás známý jen z historických údajů z 19. století z Krkonoš.

V katalogu lišejníků (Vězda & Liška 1999, jako Catinaria ‚constrictans‘) je u tohoto druhu v synonymice vedeno jméno Catillaria sphaeralis. Jedná se o taxon popsaný ze Sněžky (Koerber 1861) a později uváděný ještě z Velkého kotle v Krkonoších (Stein 1872). Studium typového materiálu však ukázalo, že originální doklady v sobě zahrnují ve skutečnosti dva druhy, a to jak G. contristans, tak G. squalescens. Z nomenklatorických důvodů byl taxon C. sphaeralis lektotypifikován na položce odpovídající druhu G. squalescens (Svensson & Fryday 2022).

Literatura: Koerber G. W. (1861): Parerga Lichenologica. Ergänzungen zum Systema Lichenum Germaniae. – Trewendt, Breslau. Stein B. (1872): Nachträge von Flechtenflora Schlesiens II. – Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur, Abt. Zool.-Bot., Breslau 49: 159–165. Svensson M. & Fryday A. M. (2022): Gilbertaria, a first crustose genus in the Sphaerophoraceae (Lecanoromycetes, Ascomycota) for Catillaria contristans, Toninia squalescens and related species. – Mycological Progress 21: 90.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Sphaerophoraceae Gilbertaria

nejčastější synonyma:Catillaria contristans

Červený seznam (Liška & Palice 2010):RE – vyhynulý
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024