Gilbertaria squalescens (Nyl.) M. Svensson & Fryday

toninie

Tento málo známý lišejník se vyznačuje výraznou, puchýřnatě-šupinkovitou šedou stélkou, černými, silně konvexními lecideovitými plodnicemi, tlustými parafýzami a drobnými, obvykle dvoubuněčnými askosporami, často zašpičatělými na jednom konci. Ještě donedávna byl druh řazen do širokého rodu Toninia, i když bylo zřejmé, že se jedná o zástupce jiného rodu i čeledi (Timdal 1992, Kistenich et al. 2018). Zcela recentně byl druh překombinován do nově popsaného rodu Gilbertaria, jediného v rámci čeledi Sphaerophoraceae, který zahrnuje korovité lišejníky (Svensson & Fryday 2022).

Gilbertaria squalescens je arkto-alpinský druh, který obvykle roste na polštářích mechů na silikátových skalách. Pro vědu byl popsán z Norska a ve střední Evropě je velmi vzácný, rostoucí jen v nejvyšších pohořích. Z území ČR existují pouze údaje z 19. století (viz katalog Vězda & Liška 1999), z kterých se většina vztahuje ke Sněžce. Odtud byl i tento lišejník popsán pod jménem Catillaria sphaeralis (Koerber 1861). Toto jméno v recentní literatuře figuruje obvykle v synonymice druhu C. contristans (= Gilbertaria contristans. Oba lišejníky byly v minulosti často mylně chápány a zaměňovány, někdy i vzájemně. To demonstruje i Körberův typový materiál C. sphaeralis, který obsahuje oba zmíněné taxony (Svensson & Fryday 2022).

Literatura: Koerber G. W. (1861): Parerga Lichenologica. Ergänzungen zum Systema Lichenum Germaniae. – Trewendt, Breslau. Timdal E. (1992): A monograph of the genus Toninia (Lecideaceae, Ascomycetes). – Opera Botanica 110: 1–137. Kistenich S., Timdal E., Bendiksby M. & Ekman S. (2018): Molecular systematics and character evolution in the lichen family Ramalinaceae (Ascomycota: Lecanorales). – Taxon 67: 871–904. Svensson M. & Fryday A. M. (2022): Gilbertaria, a first crustose genus in the Sphaerophoraceae (Lecanoromycetes, Ascomycota) for Catillaria contristans, Toninia squalescens and related species. – Mycological Progress 21: 90.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Sphaerophoraceae Gilbertaria

nejčastější synonyma:Catillaria sphaeralis, Toninia squalescens

Červený seznam (Liška & Palice 2010):RE – vyhynulý
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024